Областное методическое объединение: программного обеспечения и информационных систем

Интернет и образование.

Бабухина Анна учащаяся 23 э/бух группы, Семей Бизнес колледж, Руководитель: Мусаинова Н.Б.

Современный учебно-воспитательный процесс немыслим без использования информационных компьютерных технологий. Необходимость формирования информационной культуры ставит и широкое распространение Internet. Так как наряду с полезной информацией, всемирную «паутину» заполонили агрессивные информационные пространства, разрушающие нравственные ценности. С негативной информацией в сети, безусловно, надо бороться с законных позиций, т.е. принимать законы по борьбе с пропагандой наркотиков, насилия, экстремизма. Как показывает опыт, вводить фильтры и запреты сверху, мало эффективно. Запретный плод всегда сладок. Выход из этой непростой ситуации – в воспитании информационной культуры: преподаватель должен первым обжить пространство Internet и сделать его безопасным для молодежи. Руководя путешествием студентов по всемирной паутине, можно сделать Internet средством, открывающим дорогу в многообразный мир науки, культуры и человеческого общения. Тогда молодежь увидит на сайтах не только компьютерных монстров и виртуальных мутантов, но и тех замечательных людей, чьи имена и творения украшают страницы великих книг и учебников. Использование компьютерных телекоммуникаций в учебном процессе позволяет реализовать идеи личностно-ориентированного обучения в массовой школе, колледжах, опережающего образования, демократизации системы обучения.

Далее »

Современные педагогические технологии

Батырова К.М.- СГМК им. Д. Калматаева, Айманова Б.Г – школа № 32 г. Астана

«Образование- это индустрия, направленная в будущее» С.П. Капица

Далее »

Информатика сабағын жеке тұлғаға бағытталған түрде оқыту.

Адам байлығының ең тамашасы – білім. Барлығы соған ұмтылады, бірақ ол өзі келмейді. Тлеумбетова Г.

Қазіргі кезде білім беру парадигмасы өзгерді. Ол бұрын пәнге бағытталған түрде жүргізілсе, енді жеке тұлғаға бағтталған түрде жүргізілетін болды. Бұл-қоғамдағы өзгерістерге байланысты туындаған объективті процесс. Бұрынғы оқыту технологиялары оқушылардың жалпы оқуға деген ұмтылыстары мен біліктіліктерін қалыптастыруға бағытталған еді. Онда оқытылатын пәннің өзі оқыту мақсаты тәрізді болатын да, ал оқушы-соған жету құралы болып саналатын. Осының нәтижесінде көптеген оқушыларда оқуға деген оң көзқарас қалыптаспайтын.

Далее »

Создание электронного учебника В Power Point 2003

Луковенко Ю.А., Колледж экономики и финансов, (инструкции для начинающих)

Создавать электронный учебник рекомендуется по следующему алгоритму:

Далее »

Turbo Pascal бағдарламалау тілінің графикалық мүмкіндіктері

33ОП тобының студенті Елдар Жеңісов, Жетекшісі Г.К. Бласпаева, Семей политехникалық колледжі

Негізгі мақсатым: Turbo Pascal программалау тілі ортасында мәзір құрастыру. Яғни жұмыстың басты мақсаты Turbo Pascal программалау тілінің мүмкіншіліктерімен кеңінен танысу және де осы пәнге деген қызығушылықты арттыру , ізденушінің интеллектуалдық ой қабылетін жетілдіру. Мәзірдің әрбір бөлімдері арқылы графикалық мүмкіндіктерді көрсету. Мысалы, «есептер» бөлімінде қайталану операторлары арқылы геометриялық фигураларды салу процедуралары мен функциялары, сондай-ақ дербес компьютердің жүйелік сағатымен бірдей жүріп отыратын сағат бағдарламасы көрсетілген. Ал «теория» бөлімінде Turbo Pascal-дың графикалық ортасында мәтінді еңгізу, түсін беру, шрифтің өлшемін, стилін өзегрту және тағы басқа операторлары қарастырылған. Бағдарлама код терезесіне өту үшін мәзірден «шығу» бөліміне барып, ENTER-ды басу жеткілікті.

Далее »