Областное методическое объединение: программного обеспечения и информационных систем

Использование картографических данных при разработке приложений.

Толпегина Надежда Юрьевна (КГКП «Геологоразведочный колледж» г. Семей)

Түйін
Картографиялық мәліметтерді өңдеу үшін қолданушысының таңдауына байланысты бағдарламалық тілдердің көмегімен жазылған әр түрлі әдістері бар. Солардың бірі үшін кіріктірілген картографияны, ал екіншісі- MapX компонентін қолдану
Резюме
Существуют различные способы отображения, использования и обработки картографической информации в приложениях пользователя, написанных на объектно-ориентированных языках программирования. Один из них это использование интегрированной картографии, другой — применения компонента MapX.

Далее »

Использование методических указаний на практических занятиях на уроках информатики.

Жампейсова Клара Магауяновна(КМҚК «Бизнес колледж»)

Процесс обучения в колледже предусматривает практические занятия. Они предназначены для углубленного изучения предмета, для получения практических навыков по определенным темам. Их формы разнообразны:

Далее »

Оқушылардың кәсіби құзыреттілігін дамыту.

Жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқушылардың танымдылық іс-әрекетін ұйымдастыра отырып кәсіби құзыреттілігін дамыту.
Куатова Нургуль Ратаевна, Мезибаева Нургуль Асылгазиевна (КМҚК «Бизнес колледж»)

ХХІ ғасыр жаңа заман талаптарын меңгере отырып, жан-жақты дамыған ғасыр. Ал болашақ жастар сол ғасырды басқарып, меңгеретін тұлғалар. Ол үшін әрбір Қазақстан Республикасының азаматы жан-жақты дамыған, білімді, білгір болуы тиіс. Сол үшін әр оқушының кәсіби құзыреттілігінің толықтай дамуы да маңызды. Ең бірінші құзыреттілік ұғымын қарастырайық.

Далее »

Электронное тестирование.

Касенова Айша Амангельдыевна (г. Усть-Каменогорск, Колледж при ВКГУ им. С. Аманжолова)
Электронное тестирование: типы тестов, процесс тестирования, анализ результатов, визуализация данных.

Для начала я бы хотела обозначить объект моего исследования. Что же все-таки такое тест? На сегодняшний день этот термин встречается довольно часто и в далеких областях от образования.

Далее »

Жасөспірімдердің интернетке бағыныштылығы.

Дамыта Жаңа ақпараттық технологиялар заманында ақпараттандырудың бала тәрбиесіндегі алатын орны немесе жасөспірімдердің интернетке бағыныштылығы.

Серікова Назерке Рымбекқызы(Семей қаласы КМҚК «құрылыс колледжі» ШҚО ББ)

Далее »