Областное методическое объединение: программного обеспечения и информационных систем

Применение ИКТ на занятиях по специальным дисциплинам.

Молдажанов Талгат Туякбаевич (г.Семей, КГКП «Колледж транспорта»)

Түйіндеме
Бұл баяндамада автокөлік жөніндегі арнайы пәндерді оқытуда ақпараттық-коммуникативті технологияларды пайдалану тәсілдері көрсетілген. Автор өз сабақтарында бейнефильмдерді, интерактивті оқыту бағдарламаларды, курстық және дплом жобаларындағы компьютерлік графиканы, сондай-ақ автомобильді компьютерлік диагностикадан өткізуді қолданады.

Далее »

Тәжірибелік және зертханалық жұмыстарын жасау барысында инновациялық ГАЖ технологияларды қолдану.

Тобыкбаева Бота Улановна ( Семей, геодезия және картография колледжі)

Резюме
В статье рассказывается об использовании инновационных и традиционных технологий в обучении «техников-картографов» при выполнении лабораторных и практических работ.

Далее »

Тәжірибе сабақтарда геоақпараттық технологияларды қолданып бәсекеге сай мамандарды дайындау.

Садвакасова Алемгуль Оралхановна (Семей, геодезия және картография колледжі)

Резюме
В статье рассматривается применение геоинформационных технологий при подготовке специалистов в сфере геодезии и картографии на практических работах при создании цифровых карт.

Далее »

Проблемы подготовки и переподготовки педагогических кадров в области ИКТ

Калдаманова Гульдан Мейрашевна (Учреждение «Колледж «Семей»)

«До сих пор человек мучился вопросами, на которые не было ответов, теперь благодаря компьютерам, мы стоим перед градом ответов, на которые нет вопросов»
Питер Устинов

Далее »

Информатика мен программалық тілдерді оқыту

Идрисова Алия Койбаковна (Семей құрылыс колледжі)

Қазахстан Республикасындағы Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемелекеттік бағдарламасында кәсіптік және техникалық білімді жетілдіру, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру және оның шығармашылық, рухани күш- қуатын жетілдіру ,жеке тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау міндеті көзделгенін ескерсек,болашақ мамандарды жаңашылдыққа даярлау көзделген. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі оқытуды ақпараттандыру.Ақпараттандыру дегеніміз білім сапасын арттыру,білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тәсілдерін іздестіру, үшінші мыңжылдық кезінде ақпараттық қоғамға өту.

Информатиканы оқытудың маңыздылығы бұл ғылымның тек ЭЕМ-дерді пайдалану мүмкіндіктері мен олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп қана қоймай, қоғамдық өмірде және адамдар арасында информацияны кеңінен тарату заңдары мен тәсілдері туралы түсініктер береді.

Далее »